Arbetsrätt och Förhandling

MN Personalsupport stöttar inom arbetsrätt, vid förhandling, uppsägning och omställning.

MN Personalsupport kan arbeta aktivt med arbetsrättsliga frågor. Det gäller alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivareoch arbetstagare, exempelvis arbetsmijö, anställningsvillkor, sjukdom/rehabilitering, missbruk m.m.