Coaching

MN Personalsupport kan erbjuda personlig handledning och coaching. Utbildad coach sedan åtta år tillbaka via ICF Professional Certified Coach.

Du får stöd och vägledning i ditt ledarskap, som ett professionellt bollplank och en oberoende samtalspartner.Ni kan även ge era
medarbetare stöd och utveckling genom coaching från MN Personalsupport.

Coachingprogrammet löper i sin grundutformning över en period om ca 2,5-3 månader med fem möten under perioden. Dessa möten är individuella och cirka 2 timmar långa. Programmet kan efter grundprogrammet förlängas, alternativt som fortlöpande coaching.

Handledning och Mentorskap

Genom personlig handledning, mentorskap eller som bollplank får ledare stöd i sin egen eller medarbetares utveckling.

Du får diskutera dina frågeställningar och ta del av din mentors erfarenheter och råd för att hitta svaren. Vid enstaka tillfällen eller i en
serie samtal.

Ledarskap

MN Personalsupport kan stötta och genomföra ledarskapsutveckling på olika
nivåer och med olika metoder beroende på vad kunden har
som mål. Det kan handla om bedömning och
utveckling av presumtiva chefer, coaching
eller mentorskap för befintliga chefer.