Rekrytering

MN Personalsupport hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Allt från annonsering, administration av ansökningshandlingar, urval, presentation av kandidater, intervjuer, test till referenstagning. Om ni själv vill bidra med er kompetens inom vissa områden av processen, är det fritt fram.

Tack vare en gedigen erfarenhet av personalfrågor och de frågeställningar som kommer upp vid en rekrytering, kan en tidskrävande process göras säkrare och lättare.

Komplettera med JobMatchTalent test, där även Logiktest ingår, som gör urvalsprocessen ännu säkrare.

Ni minimerar risken för felrekrytering.
Det sparar er tid och era pengar.