Organisationsutveckling

Utveckling av ledningsgrupper, förändringar och sammanslagning av enheter eller utveckling av rutiner och processer.

MN Personalsupport kan genom samtal, analys och bearbetning utveckla en handlingsplan och även aktivt arbeta med genomförandet.

Personalhandbok

Låt MN Personalsupport samla allt det som berör era anställda i form av lagar, avtal, egna regler och policydokument i en Personalhandbok. Det skapar struktur och informationen går lätt att hitta.

Ni kan välja att ha Personalhandboken samlad i en pärm, i en pdf tillgänglig i era datorer eller på ert intranät.