Övriga arbetsområden 

Rehabilitering

Medarbetare kan behöva stöd- och rehabiliteringsåtgärder för att få tillbaka eller behålla sin arbetsförmåga. Arbetsgivare har ett ansvar för arbetsrehabilitering i första hand tillsammans med medarbetaren och försäkringskassan.

MN Personalsupport fungerar som ett kompletment till företagshälsovården och stöttar dig som arbetsgivare.

Support och stöd under löpande anställning

VD och personalansvariga chefer ställs dagligen inför komplicerade och skiftande frågor som berör medarbetarna. Det kan handla om positiva saker men också om mindre roliga situationer; sarberbetsproblem, medarbetare som inte passar arbetstider eller inte presterar det som förväntas eller kanske problem kopplade till relationerna med facklinga motparter.

MN Personalsupport kan erbjuda dig personlig handledning, stöd och vägledning i ditt ledarskap i form av ett professionellt bollplank.