Samarbetspartners och Nätverk 

MN Personalsupport ingår i ett nätverk av andra kvalificerade kompetenser, t ex inom områdena ekonomi, bokföring och löner, kompetensutveckling, skatte- och momsfrågor, jobbmatch-analyser, projektledning etc. Detta ger en flexibilitet i uppdragen, såväl vad gäller innehåll, storlek och snabbhet.

Strategiresurs AB
JobMatch Sweden AB

Friskis & Svettis Örnsköldsvik
Klöver Dam
Svenskt Näringsliv
Attraktiv Arbetsmarknad
Nätverk Kompetensförsörjning 
www.strategiresurs.se 
www.jobmatchtalent.com/sv

www.ornskoldsvik.friskissvettis.se
www.kloverdam.org
www.svensktnaringsliv.se
                       

                                     

Kunder

Hos dessa kunder har uppdragen varierat från personalhandböcker, värderingssystem, arbetsrättslig rådgivning, coaching, förhandlingsstöd, rekrytering, test m.m.

Olofsfors AB
Ågrenshuset
CoreIT
Nordic Flanges
Hoppets Stjärna
Mjälloms Tunnbröd
Nordfönster
Sanmina-SCI
Gullängets Mekaniska
ABW Maskinmontage
PJ Jonsson & Söner
Nordemans Bil
ÖMV
Örnsköldsviks kommun
Quickman Produktion
TM Progress
Tidningen7
Trygghetsstiftelsen
ALMI 

www.olofsfors.se
www.agrenshuset.se
www.coreit.se
www.nordicflanges.se
www.starofhope.se
www.mjalloms.se
www.nordfönster.se
www.sanmina.com
www.gm-verkstad.se
www.abwmaskinmontage.se
www.pjjonsson.se
www.nordemansbil.se
www.omv.se
www.ornskoldsvik.se
www.quickman.se
www.tmprogress.se
www.tidningen7.se
www.tsn.se
www.almi.se