Tjänster

Med hjälp av MN Personalsupport har er organisation alltid rätt kompetens inom personalområdet.

Allt fler situationer som rör anställda kräver specialistkompetens. När den kompetensen inte finns på plats i den egna företaget hjälper MN Personalsupport till. Oavsett om det handlar om implementering av en ny policy, arbetsrättsliga frågor, avveckling eller
rekrytering, uppsägning eller utvecklingssamtal.

Uppdragen kan vara inom såväl små som stora företag och organisationer.
MN Personalsupport åtar sig kortare eller längre uppdrag inom bl.a. följande områden:  
 • Arbetsrätt 
 • Befattningsbeskrivningar
 • Chefsstöd
 • Coaching
 • Dagliga operativa HR sysslor
 • Förhandlingsstöd
 • Kompetensinventering
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsarbete
 • Lönesättning och Lönesystem 
 • Omstrukturering
 • Organisationsutveckling
 • Personalhandbok
 • Personalproblem
 • Rekrytering
 • Seminarier inom personalområdet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Test - JobMatchTalent
 • Värderingssystem
 • Utvecklingssamtal
Läs mer under respektive flik i vänsterspalten.