Utbildningar och seminarier

MN Personalsupport erbjuder seminarier som tar upp intressanta och högaktuella teman inom HR. Ett effektivt sätt att inhämta kunskap om personalfrågor och kompetensutveckling.

Seminarium för chefer och ledare 
  • Att anställa personal
  • Medarbetarsamtal
  • Lag och avtal inom arbetsrätten
Seminarium i omställning

  • CV och intervjuer

Vid behov kan kundanpassade utbildningar inom personalområdet skräddarsys, antingen i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

Kompetensutveckling

MN Personalsupport kan stödja företaget att få bra struktur, analyser och verktyg och samtidigt ge en god överblick av den aktuella kompetensen i organisationen. Utifrån detta tas föreslag på åtgärder för framtida behov fram.
  • Utvecklings-/Medarbetarsamtal
  • Kompetensinventering
  • Mål
  • Utbildningsplanering