Lönesättning och Lönesystem

Lönen är inte allt, men den är onekligen en mycket viktig fråga ute på arbetsplatserna. Det är viktigt att kunna förklara och motivera hur lönen är satt. Det är viktigt att medarbetaren känner att det går att påverka lönenivån genom goda prestationer.
Områden som MN Personalsupport arbetar med är: lönepolicy, lönesättning, lönesystem, lönesamtal, lönepåverkande faktorer, avtal som påverkar lönen.