Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det ingår i arbetsgivaransvaret att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och att följa upp hälsoläget bland anställda. Det är dessutom mycket angeläget ur effektivitetssynpunkt att medarbetarna trivs och är vid god hälsa.

Har ni fungerande rutiner på företaget och arbetar ni systmatiskt med arbetsmiljöfrågor?

Genom att låta MN Personalsupport göra en snabb screening av arbetsmiljöarbetet, ca 2-3 timmar, och sedan upprätta en handlingsplan underlättas ert fortsatta systematiska arbetsmiljöarbete.